Pronájem nebo výpůjčka prostranství ve veřejné zeleni

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o pronájem nebo výpůjčku prostranství ve veřejné zeleni
 • Občanský průkaz
 • Název organizace, IČO, adresa, telefonické a e-mailové spojení
 • Účel akce
 • Podrobný program pořádané akce
 • Do plánku zakreslený požadovaný veřejný prostor (vyčíslený v m2) a z toho plocha určená k reklamě (pokud je akce bez reklamy, zapíše se 0)
 • Stanovení (určení) zástupce, který bude zplnomocněn k podpisu nájemní smlouvy, respektive smlouvy o výpůjčce za užívání prostranství ve veřejné zeleni MČ Praha 2
 • Vyplněný formulář k ohlašovací povinnosti poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (viz obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství)
 • Uhrazení poplatku za užívání veřejního prostranství (viz sazebník nájemného v Pravidlech pronájmu nebo výpůjčky prostranství ve veřejné zeleni ve správě MČ Praha 2, která jsou uvedena v žádosti o pronájem nebo výpůjčku prostranství ve veřejné zeleni)

Postup

 • Občan si zablokuje termín pronájmu nebo výpůjčky prostranství ve veřejné zeleni MČ Praha 2 na oddělení ochrany životního prostředí
 • Občan podá žádost a další potřebné dokumenty nejméně s 45denním (respektive 25denním, jedná-li se o natáčení filmů apod.) předstihem před požadovaným termínem pronájmu nebo výpůjčky prostranství ve veřejné zeleni na oddělení správy zeleně nebo centrální podatelnu
 • Oddělení správy zeleně v případě schválení žádosti povolí pronájem či výpůjčku prostranství ve veřejné zeleni
 • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou pomocí ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství (splatnost je v první den užívání prostranství)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí – oddělení ochrany životního prostředí

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 4. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu vyřizuje

Ing. Jana Maratová, 4. poschodí – místnost 426
tel.: 236 044 208
e-mail: jana.maratova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)