Poskytnutí záštity

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je záštita

 • Záštita je čestná pocta a je projevem nefinanční podpory a upozorněním na význam a přínos dané aktivity.
 • Záštita se uděluje prostřednictvím diplomu s podpisem starostky či jiného člena RMČ.
 • S udělením záštity se automaticky nepojí osobní účast zástupce MČ Praha 2 ani finanční podpora.

Pravidla pro udělení záštity

 • aktivity jsou v souladu se strategiemi MČ Praha 2
 • jsou konkrétně a časově ohraničené
 • pronájem nebo výpůjčka veřejného prostranství se řídí pravidly pro posuzování žádostí o pronájem nebo výpůjčku prostranství ve veřejné zeleni ve správě městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu
 • udělení záštity nezaručuje schválení žádosti o pronájem nebo výpůjčku prostranství v radě MČ Praha 2

Postup

 • Občan na webu vyhledá a vyplní on-line formulář k žádosti o záštitu (odkaz viz níže).
 • V případě, že občan žádá zároveň o pronájem nebo výpůjčku prostranství, zohlední tuto skutečnost při vyplnění on-line formuláře.
 • ÚMČ Praha 2 vyrozumí občana, zdali mu bude udělena záštita.

Formuláře

Povinnosti úspěšných žadatelů

 • Zveřejňovat logo MČ Praha 2 na materiálech souvisejících s akcí a v rámci propagace akce.

Kontakty

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Odbor kancelář starostky, kultury a krizového řízení / Oddělení kultury

tel.: 236 044 321
email: kultura@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)