Vydání parkovacího oprávnění v zónách placeného stání (Pečovatelé)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje
Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Trvalý pobyt osoby o kterou je pečováno v zóně placeného stání v dané oblasti
 • Osoba, o kterou je pečováno a která je starší 80 let nebo pobírající příspěvek na péči alespoň III. stupně a bez jiného řádného parkovacího oprávnění
 • Doklad prokazující zdravotní stav a nutnost zajištění péče (pouze pokud osoba o kterou je pečováno nesplňuje věkovou hranici nebo stupeň příspěvku na péči)
 • Osobní údaje pečovatele
 • Parkovací oprávnění pro pečovatele lze vydat jen k stání silničního motorového vozidla osoby blízké osobě, o kterou je pečováno (§ 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).
 • Originál velkého technického průkazu pečovatele (II. část osvědčení o registraci vozidla)
 • Právní vztah k vozidlu
 • Uhrazení sníženého poplatku za stání vozidla

Postup

 • Občan na výdejně parkovacích oprávnění dle potřeby předloží:
  • doložení trvalého pobytu v zóně placeného stání (občanský průkaz)
  • doložení věku či pobíraného příspěvku
  • doložení zdravotního stavu a nutnosti zajištění péče
  • osobní doklad pečovatele (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • plnou moc od osoby, o kterou bude pečováno
  • originál velkého technického průkazu pečovatele (II. část osvědčení o registraci vozidla)
  • doložení právního vztahu k vozidlu (pokud žadatel není vlastníkem vozidla, např. leasingová/úvěrová smlouva apod.)
  • čísla úseků, ve kterých chce pečovatel parkovat (max. 5) dostupné na https://parking.praha.eu/cs/mapa/ nebo na svislé dopravní značce
 • Výdejna parkovacích oprávnění schválí žádost na základě předložených dokladů a vydá parkovací oprávnění
 • Výdejna parkovacích oprávnění zamítne žádost kvůli neposkytnutí požadovaných dokladů a vyžádá si jejich doplnění
 • Občan uhradí poplatek za stání vozidla v hotovosti či platební kartou na výdejně POP ÚMČ Praha 2, nebo bankovním převodem

Formuláře

Ceník parkovacích oprávnění

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Metodika vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání v hl. m. Praze

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, výdejna parkovacích oprávnění

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – místnost č. 014

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7:30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:00

Z provozních důvodů bude poslední klient přijat k vyřízení 15 minut před koncem uvedené provozní doby.

tel.: 236 044 267, 236 044 371, 236 044 266
e-mail: zps@praha2.cz
www.praha2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)