20. 5. 2018

Doprava

Zpět


Povolení audiovizuální tvorby

Povolení připojení k místní komunikaci

Povolení restaurační předzahrádky

Povolení sportovní, kulturní, náboženské, zábavné a podobné akce

Povolení stánkového a předsunutého prodeje

Povolení stavebního záboru (zařízení staveniště, kontejner, jeřáb apod.)

Povolení umístění reklamních zařízení na veřejném prostranství

Povolení užití komunikace vozidly bez schválené technické způsobilosti

Povolení vánočního a velikonočního prodeje

Ukončení parkovacího oprávnění

Uzavření výpůjční smlouvy s TSK pro vyhrazené parkovací místo osoby tělesně postižené

Vydání parkovacího oprávnění v zónách placeného stání (Abonenti, Vlastníci, Přenosné)

Vydání parkovacího oprávnění v zónách placeného stání (Osvobozené)

Vydání parkovacího oprávnění v zónách placeného stání (Pečovatelé)

Vydání parkovacího oprávnění v zónách placeného stání (Prospěšné)

Vydání parkovacího oprávnění v zónách placeného stání (Rezidenti, Senioři)

Vydání parkovacího oprávnění v zónách placeného stání (Zásobování, Bezpečnostní složky, Carsharing)

Žádost o stanovení přechodné a místní úpravy provozu

Žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace

Žádost o vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci v rámci stavebního a územního řízení

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně postiženého občana