Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), v platném znění

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • žádost o vyjádření dle § 18 vodního zákona
  • plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedení rozsahu úkonů
  • situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí
  • stanovisko správce povodí k překládanému záměru, mohou-li být záměrem dotčeny vodní poměry
  • situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí
  • dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkajících se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění

Postup

  • žadatel předloží žádost a další potřebné dokumenty na oddělení ochrany životního prostředí přes centrální podatelnu, buď elektronicky (tj. datovou zprávou), poštou nebo osobně
  • oddělení ochrany životního prostředí v případě úplnosti nezbytných podkladů vydá jako vodoprávní úřad vyjádření dle § 18 vodního zákona

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí – oddělení ochrany životního prostředí

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí – místnost č. 521

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7.30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 200
e-mail: infolinka@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu vyřizuje:

Ing. Jana Maratová, 4. poschodí – místnost 426
tel.: 236 044 208
e-mail: jana.maratova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)