Vydání rybářského lístku

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Změna ve vydávání rybářských lístků 2024

Rybářské lístky čeká změna v době platnosti: 1. ledna 2024 vstoupí v platnost změnová vyhláška

č. 292/2023 Sb. k provedení zákona o rybářství, která omezí výběr doby platnosti rybářských lístků.

Od 1. 1. 2024 už nebudou vydávány rybářské lístky na 1 rok a na 3 roky. Vydávat se budou pouze rybářské lístky na 10 let, na dobu neurčitou, a dále na 30 dní – u posledního jmenovaného není třeba dokládat osvědčení o získané kvalifikaci – složení zkoušky.

Co je potřeba

 • Žádost o vydání rybářského lístku
 • Občanský průkaz
 • Trvalé bydliště na území MČ Praha 2
 • Doklad o získané kvalifikaci (nemusí dokládat žadatel o vydání 30denního rybářského lístku)
 • Uhrazení poplatku za vydání rybářského lístku

Výše poplatku:

 • 200,- Kč při vystavení rybářského lístku na 30 dní
 • 500,- Kč na dobu deseti let
 • 1000,- Kč na dobu neurčitou (500,- Kč pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo pro osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce)

Děti do 15 let

 • na deset let 250,- Kč
 • na dobu neurčitou 1000,- Kč

Postup

 • Občan předloží žádost, OP a doklad o získané kvalifikaci na oddělení ochrany životního prostředí
 • Občan uhradí poplatek v hotovosti na oddělení ochrany životního prostředí nebo pokladně ÚMČ Praha 2
 • Oddělení ochrany životního prostředí v případě schválení žádosti vydá rybářský lístek na počkání (ve složitějších případech do 30 dnů)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • Vyhláška č. 292/2023 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí – oddělení ochrany životního prostředí

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí – místnost č. 521

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7.30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 200
e-mail: infolinka@praha2.cz
www.praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)