Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Zdůvodnění žádosti
 • Doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu k pozemkům a dřevinám:
  • snímek z pozemkové mapy se zákresem dřevin včetně parcelních čísel
  • výpis z katastru nemovitostí s evidenčními údaji o pozemku (výpis z katastru nemovitostí nesmí být starší 6 měsíců)
  • fotodokumentace
  • plná moc (pokud žadatel není majitelem)
  • souhlas všech majitelů (v případě SVJ)
 • Specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny (druh, počet, velikost plochy keřů), včetně situačního zákresu
 • Udání obvodu kmene ve 130 cm nad zemí
 • Oznámení dle § 8, odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (jedná-li se o památkově chráněné území nebo pokud se dřevina nachází ve veřejném prostranství)

Postup

 • Žadatel předloží žádost a další potřebné dokumenty na oddělení ochrany životního prostředí nebo centrální podatelně
 • Oddělení ochrany životního prostředí v případě schválení žádosti vydá povolení ke kácení dřevin (do 90 dnů od podání žádosti)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí – oddělení ochrany životního prostředí

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 4. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7:30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:30

tel.: 236 044 269
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Oddělení ochrany životního prostředí

Bc. Július Molnár, 4. poschodí – místnost č. 425
tel.: 236 044 269
e-mail: julius.molnar@praha2.cz
www.praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)