Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), v platném znění

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
 • doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu:
  • plná moc (pokud žadatel není vlastníkem s uvedení rozsahu úkonů)
 • situace širších vztahů místa, kde dochází k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace, informace o pozemku (kopie katastrální mapy)
 • souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s vypouštěním odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (vyjádření PVS, a.s., vyjádření PVK, a.s.)
 • smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
 • smlouva o převzetí odpadů
 • prohlášení o shodě
 • prohlášení o instalaci odlučovače amalgámu
 • a krajiny, hospodaření s odpady, ochrany ovzduší a z hlediska vodoprávního úřadu
  (+ vyjádření oddělení dopravy, odboru dopravy a územního rozvoje)

Postup

 • žadatel předloží žádost a další potřebné dokumenty na oddělení ochrany životního prostředí přes centrální podatelnu, buď elektronicky (tj. datovou zprávou), poštou nebo osobně
 • oddělení ochrany životního prostředí v případě úplnosti nezbytných podkladů zahájí prvním dnem podání žádosti řízení o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, po uplynutí 10 denní lhůty od oznámení řízení je vydáno rozhodnutí, které nabývá 15 dne právní moci

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí – oddělení ochrany životního prostředí

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí – místnost č. 521

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7.30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 200
e-mail: infolinka@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu vyřizuje:

Ing. Jana Maratová, 4. poschodí – místnost 426
tel.: 236 044 208
e-mail: jana.maratova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)