Koordinované závazné stanovisko v oblasti životního prostředí

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • žádost o koordinované závazné stanovisko
 • projektová dokumentace
 • doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu k dotčeným parcelám:
  • plná moc (pokud žadatel není vlastníkem)
 • specifikace stavby tykající se ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody
  a krajiny, hospodaření s odpady, ochrany ovzduší a z hlediska vodoprávního úřadu
  (+ vyjádření oddělení dopravy, odboru dopravy a územního rozvoje)

Postup

 • žadatel předloží žádost a další potřebné dokumenty na oddělení ochrany životního prostředí přes centrální podatelnu, buď elektronicky (tj. datovou zprávou), poštou nebo osobně
 • oddělení ochrany životního prostředí v případě úplnosti nezbytných podkladů vydá ve lhůtě 30 dnů koordinované závazné stanovisko

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, platném znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí – oddělení ochrany životního prostředí

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí – místnost č. 521

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7.30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 200
e-mail: infolinka@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu vyřizuje:

Ing. Rafajel Grigorjan, 4. patro č. dv. 424
tel: 236 044 112
e-mail: rafajel.grigorjan@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)