Živnostenský rejstřík

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje
Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Potřebujete-li výpis ze živnostenského rejstříku potvrzený příslušným správním orgánem, můžete o něj požádat na kterémkoliv živnostenském úřadu na území České republiky nebo na kontaktních místech CzechPointu
  • Živnostenský úřad na základě žádosti vydá výpis z živnostenského rejstříku, a to v listinné nebo elektronické podobě. O výpis z živnostenského rejstříku si můžete požádat v plném nebo v částečném rozsahu. Pokud subjekt není veden v živnostenském rejstříku, získáte o tom potvrzení
  • Správní poplatek za vydání výpisu z živnostenského rejstříku vydaného na živnostenském úřadu je stanoven ve výši 20,- Kč za každou započatou stránku
  • Vydání sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku. Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejíž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a adresu umístění provozovny. Sestava bude obsahovat údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě
  • Sestavu z veřejné části živnostenského rejstříku vydává podle své územní působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad (v Praze je to Magistrát hl. m. Prahy), nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Sestavu podle adresy sídla vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel sídlí. Sestavu podle umístění provozovny vydá živnostenský úřad. v jehož územním obvodě se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě má sídlo nebo provozovnu podnikatel s požadovaným předmětem podnikání
  • Vydání sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku je stanoven správní poplatek částkou 5,- Kč za údaje o jednom podnikateli.

Postup

  • Na základě žádosti a zaplacení správního poplatku živnostenský úřad vydá požadovaný výpis nebo sestavu

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor živnostenský

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Oddělení registrace

přízemí – hala 023
tel.: 236 044 148

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30
út, čt    07:30 – 12:00 12:00 – 16:00 na objednání

Vedoucí oddělení

Ing. Petr Přikryl
přízemí kancelář č. 012
tel.: 236 044 151
e-mail: petr.prikryl@praha2.cz

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost.

Oddělení kontroly

Vedoucí oddělení kontroly

Bc. Lukáš Doležal
2. patro, kancelář č. 232
tel.: 234 044 141
e-mail: lukas.dolezal@praha2.cz

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30

 

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)