Výpis z evidence zemědělského podnikatele

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje
Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského podnikatele, jehož správcem je ministerstvo zemědělství a uživateli informačního systému jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  • Údaje vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejná, ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě. Pokud nepožadujete výpis jako úřední doklad, ale potřebujete pouze vyhledat informace o zemědělských podnikatelích, můžete si je vyhledat na webové stránce Ministerstva zemědělství.

Postup

  • Osobě, která projeví zájem, vydá uživatel informačního systému evidence zemědělského podnikatele z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není
  • Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby, a to jen údaje o této osobě. Dále lze z neveřejné části vydat výpis na základě žádosti soudu, správního orgánu nebo Nejvyššího kontrolního úřadu
  • Na Úřadu městské části Praha 2 si můžete o výpis z evidence zemědělského podnikatele požádat v úředních hodinách na živnostenském odboru – oddělení registrace, nebo prostřednictvím elektronické komunikace datovou schránkou
  • Za výpis z evidence zemědělského podnikatele je stanoven správní poplatek 15,- Kč za první a 5,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor živnostenský

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Oddělení registrace

přízemí – hala 023
tel.: 236 044 148

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30
út, čt    07:30 – 12:00 12:00 – 16:00 na objednání

Vedoucí oddělení

Ing. Petr Přikryl
přízemí kancelář č. 012
tel.: 236 044 151
e-mail: petr.prikryl@praha2.cz

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost.

Oddělení kontroly

Vedoucí oddělení kontroly

Bc. Lukáš Doležal
2. patro, kancelář č. 232
tel.: 234 044 141
e-mail: lukas.dolezal@praha2.cz

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30

 

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)