Podání stížnosti nebo petice

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

Stížnost

  • Písemná, osobní, telefonicky, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky (základní údaje o stěžovateli, obsah stížnosti, zpáteční adresa pro odpověď, e-mail a telefonní číslo)

Petice

  • Petice (jméno, příjmení, bydliště podávajícího a další náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním)

Postup

Písemná stížnost

  • Občan předloží písemnou stížnost na oddělení stížností OKT či na centrální podatelně, nebo ji zašle poštou, e-mailem či prostřednictví datové schránky.
  • Oddělení stížností OKT se vyjádří ke stížnosti (do 60 dnů od podání) a případně učiní opatření k odstranění zjištěných nedostatků

Ústní stížnost

  • Občan sdělí stížnost ústně na oddělení stížností OKT nebo na konkrétním odboru
  • S občanem se sepíše písemný záznam (protokol) na oddělení stížností OKT nebo na konkrétním odboru a je mu předána kopie záznamu s potvrzeným převzetím
  • Oddělení stížností OKT se vyjádří ke stížnosti (do 60 dnů od podání) a případně učiní opatření k odstranění zjištěných nedostatků

Petice

  • Autor petice ji předloží na oddělení stížností OKT či na centrální podatelně, nebo ji zašle poštou
  • Oddělení stížností OKT se vyjádří k petici (do 30 dnů od podání) a stanoví způsob jejího vyřízení

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor kancelář tajemníka – oddělení stížností

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení stížností

Vlastimil Kolář, 5. poschodí – místnost č. 508
tel.: 236 044 362
e-mail: vlastimil.kolar@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)