Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • Občanský průkaz žadatele (osoby, která se má stát zvláštním příjemcem)
 • Vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu oprávněného (dosavadního) příjemce dávky důchodového pojištění
 • Kopie dokladu o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena
 • Písemný souhlas oprávněného příjemce důchodu s ustanovením zvláštního příjemce (je-li to možné)

Postup

 • Občan předloží žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a další potřebné dokumenty na oddělení sociálních služeb nebo centrální podatelně
 • Oddělení sociálních služeb v případě nedoložení všech potřebných dokumentů vyzve občana k jejich doplnění (ve lhůtě 15 dnů)
 • Pokud občan ve lhůtě 15 dnů dokumenty nedoplní, bude žádost zamítnuta
 • Oddělení sociálních služeb provede u oprávněného příjemce důchodu sociální šetření za účelem zjištění, zda je ustanovení zvláštího příjemce vhodné a zda je s tímto krokem obeznámen
 • Oddělení sociálních služeb vydá rozhodnutí o ustanovení zvláštního přílemce dávky důchodového pojištění (o ustanovení je informován zvláštní příjemce důchodu i oprávněný příjemce důchodu)
 • Oddělení sociálních služeb zašle rozhodnutí České správě sociálního zabezpečení, která provede změnu příjemce

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, humanitní odbor – oddělení sociálních služeb

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 2. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Libuše Veselá, DiS., 2. poschodí – místnost č. 209
tel.: 236 044 274
e-mail: libuse.vesela@praha2.cz

Agendu ustanovení zvláštního příjemce dávky vyřizuje

Mgr. Eva Šlosarová, 2. poschodí, místnost č. 210
tel.: 236 044 179
e-mail.: eva.slosarova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)