Příspěvek na úhradu služby tísňové péče AREÍON

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žadatel je příjemcem služby tísňové péče AREÍON, provozované z.ú. ŽIVOT 90
 • Žádost o příspěvek na úhradu služby tísňové péče AREÍON
 • Občanský průkaz
 • Trvalý pobyt žadatele na území MČ Praha 2
 • Vyjádření lékaře (v případě, že služba je poskytována ze zdravotních důvodů)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Postup

 • Občan předloží žádost o příspěvek na úhradu služby tísňové péče AREÍON a další potřebné dokumenty na oddělení sociálních služeb nebo centrální podatelně
 • Oddělení sociálních služeb žádost přijme a provede u občana sociální šetření zaměřené na sociálně zdravotní a finanční situaci
 • Oddělení sociálních služeb postoupí žádost k projednání sociální komisi a následně je žádost se stanoviskem komise předložena RMČ
 • RMČ rozhodne o poskytnutí příspěvku
 • Občan je oddělením sociálních služeb informován o rozhodnutí RMČ
 • V případě kladného rozhodnutí je s občanem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu služby tísňové péče AREÍON
 • Příspěvek je poukazován přímo na účet poskytovatele služby

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, humanitní odbor – oddělení sociálních služeb

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 2. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Libuše Veselá, DiS., 2. poschodí – místnost č. 209
tel.: 236 044 274
e-mail: libuse.vesela@praha2.cz

Agendu příspěvku na úhradu služby tísňové péče vyřizuje

Mgr. Petr Šůcha, 2. poschodí, místnost č. 208
tel.: 236 044 142
e-mail.: petr.sucha@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)