Nájem bytu v domě s pečovatelskou službou v Praze 2

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou vyvolaná sociálně zdravotní situací žadatele
 • Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou v Praze 2
 • Občanský průkaz
 • Trvalý pobyt na území MČ Praha 2
 • Vyjádření lékaře
 • Potvrzení o aktuální výši důchodu
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podrobnější informace je možné nalézt v Pravidlech pro výběr nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou:

Postup

 • Občan předloží žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou a další potřebné dokumenty na oddělení sociálních služeb nebo centrální podatelně
 • Oddělení sociálních služeb provede u občana sociální šetření a žádost zařadí (žádosti jsou řazeny v pořadí daném dosaženým počtem bodů podle kritérií uvedených v Pravidlech pro výběr nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou)
 • V případě uvolnění bytu postoupí oddělení sociálních služeb žádosti s nejvyšším počtem bodů k projednání sociální komisi
 • Sociální komise posoudí žádosti podle naléhavosti řešení situace a doporučí RMČ uzavření nájemního vztahu s konkrétním žadatelem
 • RMČ rozhodne o uzavření nájemního vztahu k bytu v domě s pečovatelskou službou

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, humanitní odbor – oddělení sociálních služeb

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 2. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení sociálních služeb

Libuše Veselá, DiS., 2. poschodí – místnost č. 209
tel.: 236 044 274
e-mail: libuse.vesela@praha2.cz

Agendu nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou vyřizuje

Mgr. Michaela Kahudová, 2. poschodí, místnost č. 211
tel.: 236 044 226
e-mail: michaela.kahudova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)