Zápis dítěte do mateřské školy

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o zápis dítěte do mateřské školy (rodič obdrží v MŠ nebo na jejich webových stránkách)
 • Evidenční list včetně potvrzení od lékaře (rodič obdrží v MŠ nebo na jejich webových stránkách)
 • Občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte
 • Doporučení orgánu sociálně právní ochrany dětí (pouze v odůvodněných případech)
 • Písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy (pouze v odůvodněných případech)

Postup

 • Rodič si zjistí termín zápisu stanovený MŠ (termín určuje konkrétní MŠ a není jednotný), přičemž dítě lze zapsat do více školek najednou
 • Rodič se dostaví na zápis i s dítětem, předloží potřebné dokumenty a absolvují zápisový rozhovor
 • Ředitel MŠ rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu s předem stanovenými kritérii (do 30 dnů od podání žádosti)
 • Rodič se může v případě nepřijetí odvolat (do 15 dnů) a v případě zamítnutí odvolání požádat u některých MŠ o zápis na seznam čekatelů

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor školství – oddělení školství, mládeže a tělovýchovy

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 6. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7:30–12:00, 13:00–16:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí odboru školství

Bc. Hana Stránská, 6. poschodí – místnost č. 612a
tel.: 236 044 162
e-mail: hana.stranska@praha2.cz

 

 

 

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)