16. 6. 2018

Vrácení přeplatku ÚMČ Praha 2

Zpět

Co je potřeba

  • Žádost o vrácení přeplatku
  • Žádost se musí týkat pouze místních poplatků nebo pokut udělených ÚMČ Praha 2 ve správním nebo daňovém řízení

Postup

  • Občan předloží žádost o vrácení přeplatku přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo ji doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu posta@praha2.cz
  • Oddělení správy a vymáhání místních poplatků posoudí žádost a v případě schválení vrátí přeplatek bezhotovostním převodem na účet nebo poštovní poukázkou

Formuláře

Žádost o vrácení přeplatku
http://m.urad.praha2.cz/file/bml1/Zadost-o-vraceni-preplatku-na-MP.doc

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor ekonomický – oddělení správy a vymáhání místních poplatků
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30 (po domluvě kdykoliv v pracovní době)

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení správy a vymáhání místních poplatků
Ing. Tereza Štaflová, přízemí – místnost č. 011
tel.: 236 044 187
e-mail: tereza.staflova@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád