16. 6. 2018

Ubytovací poplatek (ohlášení, hlášení, ukončení)

Zpět

Co je potřeba

Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

  • Formulář ohlašovací povinnosti poplatníka k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Hlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

  • Formulář hlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
  • Uhrazení poplatku z ubytovací kapacity

Ukončení ubytovací činnosti

  • Formulář ohlašovací povinnosti ukončení ubytovací činnosti

Postup

Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

  • Občan předloží formulář ohlašovací povinnosti přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (ubytovatel je povinen oznámit údaje ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek)

Hlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

  • Občan předloží formulář hlášení přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí)
  • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poplatek je splatný bez vyměření, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, přičemž poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení)

Ukončení ubytovací činnosti

  • Občan předloží formulář ohlašovací povinnosti přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (poplatková povinnost zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití)

Formuláře

Ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
http://m.urad.praha2.cz/file/Oor1/Ohlasovaci-povinnost-ubytovaci-popl.docx
Hlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
http://m.urad.praha2.cz/file/Lor1/Hlaseni-ubytovaci-poplatek.docx
Ohlašovací povinnost ukončení ubytovací činnosti
http://m.urad.praha2.cz/file/Nor1/Ohlasovaci-povinnost-ubytovaci-popl-ukonceni.docx

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor ekonomický – oddělení správy a vymáhání místních poplatků
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30 (po domluvě kdykoliv v pracovní době)

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Správce ubytovacího poplatku
Michal Vlk, přízemí – místnost č. 011b
tel.: 236 044 234
e-mail: michal.vlk@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2011 Sb., o místním poplatku z ubytovací kapacity