Potvrzení bezdlužnosti vůči ÚMČ Praha 2

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Žádost o potvrzení bezdlužnosti
  • Žádost se musí týkat pouze místních poplatků nebo pokut udělených ÚMČ Praha 2 ve správním nebo daňovém řízení
  • Uhrazení správního poplatku (100 Kč)

Postup

  • Občan předloží žádost o potvrzení bezdlužnosti přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo ji doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz
  • Občan uhradí správní poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou
  • Oddělení správy a vymáhání místních poplatků vydá potvrzení o bezdlužnosti

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor ekonomický – oddělení správy a vymáhání místních poplatků

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00, 13:00–16:00
pá  7:30–13:00 

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení správy a vymáhání místních poplatků

Ing. Tereza Štaflová, přízemí – místnost č. 011
tel.: 236 044 187
e-mail: tereza.staflova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)