Poplatek ze vstupného (ohlášení, vyúčtování)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Formulář ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku ze vstupného
  • Formulář vyúčtování místního poplatku ze vstupného
  • Uhrazení místního poplatku

Postup

  • Občan předloží formulář ohlašovací povinnosti přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (nejméně týden před konáním akce)
  • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (do 15 dnů po konání akce, přičemž v případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí
  • Občan předloží vyúčtování místního poplatku ze vstupného přímo správci poplatku, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (do 15 dnů po konání akce)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Vyhláška hl. m. Prahy č. 10/2011 Sb., o místním poplatku ze vstupného

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor ekonomický – oddělení správy a vymáhání místních poplatků

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00, 13:00–16:00
pá  7:30–13:00 

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Správce poplatku ze vstupného

Ing. Tereza Štaflová, přízemí – místnost č. 011
tel.: 236 044 187
e-mail: tereza.staflova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)