Poplatek ze psů (přihlášení, změna, odhlášení)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

Místní poplatek ze psů – přihlášení

 • Formulář ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku ze psů – přihlášení
 • Uhrazení místního poplatku ze psů

Místní poplatek ze psů – změna

 • Formulář ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku ze psů – změna
 • Uhrazení místního poplatku ze psů (pouze v některých případech změny)

Místní poplatek ze psů – odhlášení

 • Formulář ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku ze psů – odhlášení
 • Uhrazení nedoplatku (pokud existuje)
 • Evidenční známka k vrácení

Postup

Místní poplatek ze psů – přihlášení

 • Občan předloží formulář ohlašovací povinnosti přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti)
 • Správce místního poplatku přidělí psovi evidenční známku a stanoví roční sazbu poplatku (při vzniku poplatkové povinnosti v průběhu roku je vyměřena odpovídající část poplatku z roční sazby – počítá se na celé kalendářní měsíce)
 • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poplatek je splatný nejpozději do 31.3. kalendářního roku, pokud nečiní více než 600 Kč, nebo ve dvou stejných splátkách vždy k 31.3. a 31.8. kalendářního roku, činí-li více než 600 Kč)

Místní poplatek ze psů – změna

 • Občan předloží formulář ohlašovací povinnosti přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz
 • Správce místního poplatku, pokud je to nutné, přidělí psovi novou evidenční známku a/nebo stanoví novou roční sazbu poplatku
 • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poplatek je splatný nejpozději do 31.3. kalendářního roku, pokud nečiní více než 600 Kč, nebo ve dvou stejných splátkách vždy k 31.3. a 31.8. kalendářního roku, činí-li více než 600 Kč)

Místní poplatek ze psů – odhlášení

 • Občan předloží formulář ohlašovací povinnosti přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek zánik poplatkové povinnosti)
 • Správce místního poplatku stanoví výši přeplatku či nedoplatku na osobním poplatkovém účtu občana
 • Občana uhradí nedoplatek (pokud existuje) v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou
 • Správce místního poplatku zašle občanovi přeplatek (pokud existuje) bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (žádost o vrácení přeplatku je součástí odhlašovacího formuláře)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor ekonomický – oddělení správy a vymáhání místních poplatků

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00, 13:00–16:00
pá  7:30–13:00 

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Správce poplatku ze psů

Jana Česeneková, přízemí – místnost č. 011
tel.: 236 044 244
e-mail: jana.cesenekova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)