Poplatek z pobytu (ohlášení, hlášení, ukončení)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu

 • Formulář ohlašovací povinnosti plátce k místnímu poplatku z pobytu

Hlášení k místnímu poplatku z pobytu

 • Formulář hlášení k místnímu poplatku z pobytu
 • Uhrazení poplatku z pobytu

Ukončení ubytovací činnosti

 • Formulář ohlašovací povinnosti ukončení ubytovací činnosti

Postup

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu

 • Občan předloží formulář ohlašovací povinnosti přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti, v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti)

Hlášení k místnímu poplatku z pobytu

 • Občan předloží formulář hlášení přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen nahlásit správci poplatku počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají poplatku a celkovou částku poplatku, a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce)
 • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poplatek je splatný bez vyměření, a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, přičemž poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovací činnosti)

Ukončení ubytovací činnosti

 • Občan předloží formulář ohlašovací povinnosti přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (poplatková povinnost zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Vyhláška hl. m. Prahy č. 18/2019 Sb., o místním poplatku z pobytu

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor ekonomický – oddělení správy a vymáhání místních poplatků

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00, 13:00–16:00
pá  7:30–13:00 

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Správce rekreačního poplatku

Michal Vlk, přízemí – místnost č. 011b
tel.: 236 044 234
e-mail: michal.vlk@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)