15. 6. 2018

Ohlášení a vyúčtování místního poplatku ze vstupného

Zpět

Co je potřeba

  • Formulář ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku ze vstupného
  • Formulář vyúčtování místního poplatku ze vstupného
  • Uhrazení místního poplatku

Postup

  • Občan předloží formulář ohlašovací povinnosti přímo na oddělení správy a vymáhání místních poplatků, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (nejméně týden před konáním akce)
  • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (do 15 dnů po konání akce, přičemž v případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí
  • Občan předloží vyúčtování místního poplatku ze vstupného přímo správci poplatku, nebo jej doručí poštou nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na adresu posta@praha2.cz (do 15 dnů po konání akce)

Formuláře

Ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku ze vstupného
http://m.urad.praha2.cz/file/LPm1/Ohlasovaci-povinnost-vstupne.doc
Vyúčtování místního poplatku ze vstupného
http://m.urad.praha2.cz/file/KPm1/Vyuctovani-poplatku-ze-vstupneho.doc

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor ekonomický – oddělení správy a vymáhání místních poplatků
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30 (po domluvě kdykoliv v pracovní době)

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Správce poplatku ze vstupného
Ing. Tereza Štaflová, přízemí – místnost č. 011
tel.: 236 044 187
e-mail: tereza.staflova@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Vyhláška hl. m. Prahy č. 10/2011 Sb., o místním poplatku ze vstupného