Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Doklad totožnosti
  • Aktuální výpis z Rejstříku trestů
  • Životopis
  • Negativní lustrační osvědčení – pouze osoby narozené před 1. 12. 1971 (vydání osvědčení lze vyřídit prostřednictvím ÚMČ Praha 2 u odboru správních agend, kde kandidát na přísedícího vyplní dotazník a učiní čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 lustračního zákona

Postup

  • Přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 2 může být zvolen kandidát, který splňuje zákonem stanovené předpoklady (státní občanství ČR, věk nejméně 30 let, plná svéprávnost, trestní bezúhonnost, negativní lustrační osvědčení, zkušenosti a morální vlastnosti, které dávají záruku řádného výkonu funkce, souhlas s ustanovením do funkce přísedícího; zákonným předpokladem u přísedícího není právnické vzdělání) a který je přihlášen k trvalému pobytu nebo pracuje na území MČ Praha 2
  • Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 2 volí na svém zasedání ZMČ na dobu 4 let. Po svém zvolení skládá přísedící slib do rukou předsedy soudu a je zařazen k výkonu funkce do konkrétního soudního senátu

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí a 1. poschodí

Úřední hodiny:

kterýkoliv pracovní den po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě termínu

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu volby přísedících vyřizuje

Mgr. Ondřej Jícha, vedoucí odboru správních agend – 1. poschodí, místnost č. 114
tel.: 236 044 313, 607 615 466
e-mail: ondrej.jicha@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)