Ukončení trvalého pobytu na území ČR (pouze občan ČR)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Prokázání totožnosti při osobním podání žádosti (občanským průkazem, případně cestovním pasem)
 • Písemné sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR
 • Uhrazení správního poplatku za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR (100 Kč na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, případně 300 Kč na zastupitelském úřadě)
 • Upozorňujeme, že na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je možné ohlásit ukončení trvalého pobytu na území ČR pouze pro občany s místem trvalého pobytu v Praze 2, ostatní občané se musí obrátit na příslušný úřad podle místa trvalého pobytu a v případě cizích státních příslušníků je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR

Postup

 • Občan podá písemné sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR ohlašovně podle místa trvalého pobytu (v případě Prahy 2 na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel) nebo zastupitelskému úřadu
 • Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana (to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu). Sdělení může být podáno také prostřednictvím datové schránky, případně elektronicky podepsané. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Sdělení může obsahovat konkrétní den, ke kterému si občan přeje trvalý pobyt na území ČR ukončit, v opačném případě je dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR den doručení takového sdělení příslušné ohlašovně
 • Úředník oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel zaeviduje ukončení trvalého pobytu na území ČR v informačním systému evidence obyvatel
 • Občan při ukončení trvalého pobytu na území ČR uhradí správní poplatek na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (případně bezhotovostně po sdělení platebních údajů, je-li sdělení doručeno písemně nebo elektronicky)
 • Občan je povinen při ukončení trvalého pobytu na území ČR odevzdat do 15 dnů občanský průkaz. Následně si může požádat o nový občanský průkaz, který nebude obsahovat údaj o adrese místa trvalého pobytu

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)