Sdělování údajů vlastníkům nemovitostí

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Prokázání totožnosti při osobním podání žádosti (občanským průkazem, cestovním pasem, případně průkazem k povolení pobytu cizince)
 • Žádost o sdělení trvale přihlášených osob (formulář je dostupný u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel)
 • Doklad o vlastnictví nemovitosti není třeba předkládat, jelikož ohlašovna si tuto informaci může ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí
 • Uhrazení správního poplatku za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel (50 Kč za každou i započatou stránku)
 • Upozorňujeme, že sdělení obsahuje údaje pouze o občanech ČR, nikoliv o cizích státních příslušnících (ve věci pobytové agendy cizinců je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR)

Postup

 • Ohlašovna sdělí vlastníkovi nemovitosti na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu (nelze sdělit informaci, do které konkrétní bytové jednotky je občan přihlášen k trvalému pobytu, neboť taková informace není v informačním systému obsažena, občan je přihlášen k trvalému pobytu na adrese nemovitosti jako celku)
 • Vlastník nemovitosti vyplní a předloží žádost na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel buď osobně nebo elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem
 • Výpis osob trvale přihlášených na adrese nemovitosti lze předat pouze do vlastních rukou vlastníka nemovitosti (osobně obvykle na počkání při osobním podání žádosti, nebo v dohodnutém termínu, do datové schránky nebo na doručenku do vlastních rukou po zaplacení správního poplatku)
 • Vlastník nemovitosti za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, příp. bezhotovostně po sdělení platebních údajů, není-li žádost podávána osobně

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvate

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)