Změna jména nebo příjmení

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je potřeba

 • Platný doklad totožnosti
 • Žádost o změnu jména nebo příjmení (žadatel si vypíše sám)
 • Matriční doklady
 • Popřípadě další potřebné doklady či rozhodnutí soudů (jejich výčet se liší podle osobního stavu žadatele a typu žádosti)
 • Uhrazení poplatku za změnu jména nebo příjmení: 200 Kč při změně příjmení hanlivého, směšného, 300 Kč při změně příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení, 3000 Kč při změně jména nebo příjmení v ostatních případech)

Postup

 • Změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské a naopak, nebo tehdy, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, , nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem
 • Žadatel předloží žádost a další potřebné dokumenty na oddělení matrik v místě trvalého bydliště (pokud žadatel bude žádat o změnu jména i příjmení, bude podávat dvě samostatné žádosti)
 • Správní poplatek se hradí při podání žádosti nejpozději však před provedením správního úkonu
 • Oddělení matrik povolí či zamítne změnu jména nebo příjmení

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu matriky změny jména a příjmení vyřizuje

Irena Dovinová, 1. poschodí – místnost č. 111
tel.: 236 044 121
e-mail: irena.dovinova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)