16. 6. 2018

Změna jména nebo příjmení

Zpět

Co je potřeba

  • Platný doklad totožnosti
  • Žádost o změnu jména nebo příjmení (občan si vypíše sám)
  • Matriční doklady
  • Popřípadě další potřebné doklady či rozhodnutí soudů (jejich výčet se liší podle osobního stavu žadatele a typu žádosti)
  • Uhrazení poplatku za změnu jména nebo příjmení (100 Kč při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení, 1000 Kč při změně jména nebo příjmení v ostatních případech)

Postup

  • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo tehdy, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem
  • Občan předloží žádost a další potřebné dokumenty na oddělení matrik (pokud občan bude žádat o změnu jména i příjmení, bude podávat dvě samostané žádosti)
  • Občan uhradí poplatek v hotovosti na oddělení matrik, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou
  • Oddělení matrik povolí či zamítne změnu jména nebo příjmení

Formuláře

Žádost o změnu jména nebo příjmení (občan si vypíše sám)

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu matriky změny jména a příjmení vyřizuje

Irena Dovinová, 1. poschodí – místnost č. 111
tel.: 236 044 121
e-mail: irena.dovinova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád