Zápis do matriky a vydání rodného listu

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je potřeba

 • Oddací list, pokud je matka vdaná (oddací list je potřeba předložit i v případě, že je matka rozvedená či vdova, pokud od zániku manželství neuplynulo 300 dnů)
 • Rodný list (pokud je matka svobodná)
 • Rozvodový rozsudek (pokud je matka rozvedená)
 • Úmrtní list (pokud je matka vdova)
 • Vyplněný a podepsaný dotazník o jménu pro dítě (pokud má matka k dipozici, případně poskytnou v porodnici)
 • Souhlasné prohlášení o určení otcovství (v případě, že se otcovství určovalo souhlasným prohlášením již před narozením dítěte)

Postup

 • Učinění souhlasného prohlášení o určení otcovství na kterékoliv matrice nebo u soudu (lze učinit před narozením i po narození dítěte). Souhlasné prohlášení se sepíše za přítomnosti obou rodičů, matka dítěte může být svobodná, rozvedená či vdova, ale od zániku manželství musí uplynout lhůta 300 dnů, aby bylo možno toto prohlášení sepsat. Pokud se dítě narodí v průběhu této lhůty a matka je rozvedená nebo je vdova, má se dle zákona za to, že otcem dítěte je bývalý manžel matky. Stejně tak, pokud se dítě narodí za trvání manželství, nelze sepsat souhlasné prohlášení s biologickým otcem, má se dle zákona za to, že otcem dítěte je manžel matky
 • Matka s sebou do porodnice vezme potřebné dokumenty
 • Porodnice doručí oznámení o narození dítěte a matriční dokumenty na oddělení matrik ÚMČ Praha 2
 • Oddělení matrik zaeviduje narození dítěte a vydá rodný list (ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o narození dítěte)
 • Rodiče (popřípadě jeden z rodičů) si po předložení dokladů totožnosti na oddělení matrik vyzvednou rodný list dítěte nebo jim bude zaslán poštou

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu matriky narození vyřizuje

Petra Dvořáková (A–E), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 128
e-mail: petra.dvorakova@praha2.cz

Andrea Hubalová (F–I), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 131
e-mail: andrea.hubalova@praha2.cz

Michaela Chramostová (J–K), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 116
e-mail: michaela.chramostova@praha2.cz

Lucie Šedivá (L–O), 1. poschodí – místnost č. 112
tel.: 236 044 127
e-mail: lucie.sediva@praha2.cz

Aneta Boboková (P–S), 1. poschodí – místnost č. 112
tel.: 236 044 374
e-mail: aneta.bobokova@praha2.cz

Monika Jurášková (Š–Ž), 1. poschodí – místnost č. 113
tel.: 236 044 375
e-mail: monika.juraskova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)