Vydání duplikátu matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je potřeba

 • Platný doklad totožnosti
 • Žádost o vydání matričního dokladu
 • Další dokumenty, kterými žadatel prokáže nárok na vydání matričního dokladu (pouze v některých případech)
 • Uhrazení správního poplatku 300 Kč
 • Při podání žádosti lze zároveň požádat o připojení vícejazyčného standardního formuláře – uhrazení správního poplatku 100 Kč

Postup

  • Žadatel předloží žádost o vydání matričního dokladu, platný doklad totožnosti a další potřebné dokumenty na oddělení matrik
  • Správní poplatek se hradí při podání žádosti nejpozději však před provedením správního úkonu
  • Oddělení matrik v případě schválení žádosti vydá duplikát matričního dokladu (lhůta pro vyřízení je 30 dnů)
  • Žadatel si vyzvedne duplikát matričního dokladu osobně na oddělení matrik nebo mu bude zaslán poštou
  • V případě zamítnutí žádosti o vydání matričního dokladu se lze odvolat (do 15 dnů ode dne doručení zamítnutí)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu matriky narození vyřizuje

Petra Dvořáková (A–E), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 128
e-mail: petra.dvorakova@praha2.cz

Andrea Hubalová (F–I), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 131
e-mail: andrea.hubalova@praha2.cz

Michaela Chramostová (J–K), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 116
e-mail: michaela.chramostova@praha2.cz

Lucie Šedivá (L–O), 1. poschodí – místnost č. 112
tel.: 236 044 127
e-mail: lucie.sediva@praha2.cz

Aneta Boboková (P–S), 1. poschodí – místnost č. 112
tel.: 236 044 374
e-mail: aneta.bobokova@praha2.cz

Monika Jurášková (Š–Ž), 1. poschodí – místnost č. 113
tel.: 236 044 375
e-mail: monika.juraskova@praha2.cz

Agendu matriky manželství, změny jména a příjmení vyřizuje

Irena Dovinová, 1. poschodí – místnost č. 111
tel.: 236 044 121
e-mail: irena.dovinova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Agendu matriky úmrtí vyřizuje

Andrea Hubalová, 1. poschodí – místnost č. 107
tel.: 236 044 125
e-mail: andrea.hubalova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)