16. 6. 2018

Vydání duplikátu matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list)

Zpět

Co je potřeba

  • Platný doklad totožnosti
  • Žádost o vydání matričního dokladu
  • Další dokumenty, kterými občan prokáže nárok na vydání matričního dokladu (pouze v některých případech)
  • Uhrazení správního poplatku (100 Kč)

Postup

  • Občan předloží žádost o vydání matričního dokladu, platný doklad totožnosti a další potřebné dokumenty na oddělení matrik (případně zašle žádost a fotokopii dalších dokumentů poštou na centrální podatelnu)
  • Občan uhradí poplatek v hotovosti na oddělení matrik
  • Oddělení matrik v případě schválení žádosti vydá duplikát matričního dokladu (lhůta pro vyřízení je 30 dnů)
  • Občan si vyzvedne duplikát matričního dokladu osobně na oddělení matrik nebo mu bude zaslán poštou
  • V případě zamítnutí žádosti o vydání matričního dokladu se lze odvolat (do 15 dnů ode dne doručení zamítnutí)

Formuláře

Žádost o vydání matričního dokladu – rodný list

http://urad.praha2.cz/file/Oqt1/RL-zadost-o-vydani-MD.doc

Žádost o vydání matričního dokladu – oddací list

http://urad.praha2.cz/file/Nqt1/OL-zadost-o-vydani-MD.doc

Žádost o vydání matričního dokladu – úmrtní list

http://urad.praha2.cz/file/Mqt1/UL-zadost-o-vydani-MD.doc

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu matriky narození vyřizuje
Tereza Juklová (A–E), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 128
e-mail: tereza.juklova@praha2.cz

Martina Vitvarová (F–I), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 131
e-mail: martina.vitvarova@praha2.cz

Lenka Fleglová (J–K), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 116
e-mail: lenka.fleglova@praha2.cz

Lucie Dvořáková (L–O), 1. poschodí – místnost č. 112
tel.: 236 044 127
e-mail: lucie.dvorakova@praha2.cz

Aneta Boboková (P–S), 1. poschodí – místnost č. 112
tel.: 236 044 374
e-mail: aneta.bobokova@praha2.cz

Monika Jurášková (Š–Ž), 1. poschodí – místnost č. 113
tel.: 236 044 375
e-mail: monika.juraskova@praha2.cz

Agendu matriky manželství, změny jména a příjmení vyřizuje
Irena Dovinová, 1. poschodí – místnost č. 111
tel.: 236 044 121
e-mail: irena.dovinova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Agendu matriky úmrtí vyřizuje
Iva Kestlová, 1. poschodí – místnost č. 107
tel.: 236 044 125
e-mail: iva.kestlova@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád