16. 6. 2018

Úmrtí a vydání úmrtního listu

Zpět

Co je potřeba

  • Platný doklad totožnosti
  • Písemné oznámení o úmrtí
  • Doklad totožnosti zemřelého
  • Rodný list zamřelého
  • Oddací list zemřelého (pouze pokud byla zemřelá osoba v manželství)

Postup

  • Pozůstalý obdrží od lékaře či Policie ČR písemné oznámení o úmrtí
  • Pozůstalý zajistí pohřeb u poskytovatele pohřebních služeb (je potřeba písemné oznámení o úmrtí, občanský průkaz, rodný list, případně oddací list zemřelého) a rovněž zde sdělí, na jakou adresu chce zaslat úmrtní list, případně oznámí, že si ho vyzvedne osobně na matričním úřadě
  • Pohřební služba zašle na oddělení matrik doklady potřebné k vystavení úmrtního listu a informuje ho, jakým způsobem chce pozůstalý převzít úmrtní list
  • Oddělení matrik zaeviduje zemřelou osobu v knize úmrtí a vystaví úmrtní list (ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení Listu o prohlídce zemřelého), který buď zašle na adresu sdělenou pozůstalým v pohřební službě, nebo si ho pozůstalý vyzvedne osobně na oddělení matrik

Formuláře

Bez formulářů

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu matriky úmrtí vyřizuje
Iva Kestlová, 1. poschodí – místnost č. 107
tel.: 236 044 125
e-mail: iva.kestlova@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád