16. 6. 2018

Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Zpět

Co je potřeba

  • Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
  • Platný doklad totožnosti
  • Oddací list
  • Rozsudek o rozvodu manželství
  • Uhrazení poplatku (100 Kč)

Postup

  • Občan předloží oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství a další potřebné dokumenty na oddělení matrik nebo centrální podatelně (do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství, přičemž po uplynutí lhůty 6 měsíců se musí změna příjmení řešit formou podání žádosti o změnu příjmení na matričním úřadě, který je příslušný podle místa trvalého bydliště občana)
  • Občan uhradí poplatek v hotovosti na oddělení matrik
  • Oddělení matrik zaeviduje změnu a vystaví nový oddací list s upravenými údaji (tj. poznámkou o rozvodu a přijetí dřívějšího příjmení)
  • Občan si vyzvedne nový oddací list na oddělení matrik nebo je mu zaslán poštou

Formuláře

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
http://m.praha2.cz/file/Is71/OMAT-oznameni-o-prijeti-drivejsiho-prijmeni-po-rozvodu.doc

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu matriky manželství vyřizuje
Irena Dovinová, 1. poschodí – místnost č. 111
tel.: 236 044 121
e-mail: irena.dovinova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád