Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je potřeba

 • Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
 • Platný doklad totožnosti
 • Oddací list
 • Rozsudek o rozvodu manželství

Postup

 • Žadatel předloží oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství a další potřebné dokumenty na oddělení matrik ve lhůtě do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství, přičemž po uplynutí lhůty 6 měsíců se musí změna příjmení řešit formou podání žádosti o změnu příjmení na matričním úřadě, který je příslušný podle místa trvalého bydliště občana, správní poplatek činí 300,- Kč
 • Správní poplatek se hradí při podání žádosti nejpozději však před provedením správního úkonu
 • Oddělení matrik zaeviduje změnu a vystaví nový oddací list s upravenými údaji (tj. poznámkou o rozvodu a přijetí dřívějšího příjmení)
 • Žadatel si vyzvedne nový oddací list na oddělení matrik nebo je mu zaslán poštou

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu matriky manželství vyřizuje

Irena Dovinová, 1. poschodí – místnost č. 111
tel.: 236 044 121
e-mail: irena.dovinova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)