Poskytnutí grantu a dotace

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je potřeba

  • Vypsání grantu či dotace úřadem na dané období
  • Žádost o poskytnutí grantu či dotace
  • Na jiný účel určený žadatelem v žádosti (individuální žádost)
  • Další dokumenty, pokud jsou požadovány při podání konkrétní žádosti

Postup

  • Žadatel na webu ÚMČ Praha 2 (https://www.praha2.cz/granty/ms-86215/p1=86215) zjistí, jaké jsou aktuálně vypsány granty či dotace a získá zde potřebné formuláře
  • Žadatel předloží (či zašle poštou) žádost na konkrétní odbor nebo centrální podatelnu
  • ÚMČ Praha 2 projedná žádost v dotčených samosprávných orgánech
  • ÚMČ Praha 2 vyrozumí občana, zdali mu bude přidělen grant či dotace
  • Na poskytnutí dotace či grantu není právní nárok

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Kontakty

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)