14. 6. 2018

Poskytnutí grantu a dotace

Zpět

Co je potřeba

  • Vypsání grantu či dotace úřadem na dané období
  • Žádost o poskytnutí grantu či dotace
  • Další dokumenty, pokud jsou požadovány při podání konkrétní žádosti

Postup

  • Občan na webu ÚMČ Praha 2 (http://urad.praha2.cz/Granty) zjistí, jaké jsou aktuálně vypsány granty či dotace a získá zde potřebné formuláře
  • Občan předloží (či zašle poštou) žádost na konkrétní odbor nebo centrální podatelnu
  • ÚMČ Praha 2 projedná žádost v dotčených samosprávných orgánech
  • ÚMČ Praha 2 vyrozumí občana, zdali mu bude přidělen grant či dotace

Formuláře

Dle konkrétní žádosti o grant či dotaci

Kontakt

Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech