2. 7. 2018

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa

Zpět

Co je potřeba

  • Písemná žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (zřízení vyhrazeného parkovacího stání) – nutno uvést údaje o žadateli, kontaktní údaje, účel žádosti, zdůvodnění žádosti (předepsaný formulář neexistuje)
  • Žádost Policie České republiky o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
  • Projektová dokumentace (dopravní řešení / návrh dopravně inženýrského opatření)
  • Souhlas vlastníka pozemku (většinou Technická správa komunikací hl. m. Prahy)
  • Uhrazení správního poplatku za vydání rozhodnutí

Postup

  • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (zřízení vyhrazeného parkovacího stání) a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
  • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a vydá povolení ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
  • Občan uhradí správní poplatek v hotovosti na odboru dopravy a územního rozvoje, nebo na pokladně ÚMČ Praha 2 v hotovosti či platební kartou
  • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Žádost Policie České republiky o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
http://urad.praha2.cz/file/dbk1/Zadost-o-souhlas-se-zvlastnim-uzivanim-komunikace.pdf

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Marek Šebestík
6. poschodí – místnost č. 611
tel.: 236 044 169
e-mail: marek.sebestik@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – obchodní oddělení
Řásnovka 770/8, Praha 1

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:00

www.tsk-praha.cz

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zásady pro zřizování Zón placeného stání na území hl. m. Prahy