Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně postiženého občana

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je potřeba

 • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (vyhrazené parkování pro osobu tělesně postiženou)
 • Půdorysný náčrtek se zakreslením požadovaného stání
 • Kopie rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod
 • Kopie technického průkazu (velkého)
 • Kopie dokladu o trvalém bydlišti v místě požadovaného stání
 • Výpůjční smlouva na vyhrazené parkovací stání od Technické správy komunikací hl. m. Prahy

Postup

 • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (vyhrazené parkování pro osobu tělesně postiženou) a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
 • Občan nehradí správní poplatek, jelikož osoby ZTP a ZTP/P jsou v tomto případě od jeho placení osvobozeny
 • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a vydá povolení ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
 • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00, 13:00–16:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu zajišťuje:

Marek Šebestík
6. poschodí – místnost č. 611
tel.: 236 044 169
e-mail: marek.sebestik@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – obchodní oddělení

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel: 257 015 111

Další informace a úřední hodiny: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/kontakty/kontakt

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)