2. 7. 2018

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně postiženého občana

Zpět

Co je potřeba

  • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (vyhrazené parkování pro osobu tělesně postiženou)
  • Půdorysný náčrtek se zakreslením požadovaného stání
  • Kopie rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod
  • Kopie technického průkazu (velkého)
  • Kopie dokladu o trvalém bydlišti v místě požadovaného stání
  • Výpůjční smlouva na vyhrazené parkovací stání od Technické správy komunikací hl. m. Prahy

Postup

  • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (vyhrazené parkování pro osobu tělesně postiženou) a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
  • Občan nehradí správní poplatek, jelikož osoby ZTP a ZTP/P jsou v tomto případě od jeho placení osvobozeny
  • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a vydá povolení ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
  • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (vyhrazené parkování pro osobu tělesně postiženou)
http://urad.praha2.cz/file/gYj1/form-vyhrazeneparkovani-inv.pdf

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Marek Šebestík
6. poschodí – místnost č. 611
tel.: 236 044 169
e-mail: marek.sebestik@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích