3. 7. 2018

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci v rámci stavebního a územního řízení

Zpět

Co je potřeba

  • Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci v rámci stavebního a územního řízení – nutno uvést údaje o stavebníkovi, kontaktní údaje, účel žádosti (předepsaný formulář neexistuje)
  • Projektová dokumentace

Postup

  • Občan podá žádost o vyjádření k projektové dokumentaci v rámci stavebního či územního řízení a projektovou dokumentaci na odbor dopravy a územního rozvoje
  • Odbor dopravy a územního rozvoje se vyjádří k projektové dokumentaci, přičemž toto stanovisko bude použito jako podklad při rozhodování v rámci stavebního a územního řízení

Formuláře

Bez formulářů

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Odbor dopravy a územního rozvoje
Marek Šebestík
6. poschodí – místnost 610
tel.: 236 044 169
e-mail: marek.sebestik@praha2.cz

Sylvie Hájková
1. poschodí – místnost č. 102a
tel.: 236 044 144
e-mail: sylvie.hajkova@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích