2. 7. 2018

Žádost o vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Zpět

Co je potřeba

  • Žádost o písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
  • Situace návrhu umístění dopravního značení

Postup

  • Občan podá žádost o písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a další potřebné dokumenty na Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
  • Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy vydá písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které poslouží jako podklad při rozhodování odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2

Formuláře

Žádost o písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
http://urad.praha2.cz/file/cbk1/Zadost-o-pisemne-vyjadreni-k-navrhu.pdf

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Marek Šebestík
6. poschodí – místnost č. 611
tel.: 236 044 169
e-mail: marek.sebestik@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie
Kongresová 1666/2, Praha 4

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích