Žádost o stanovení přechodné a místní úpravy provozu

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Písemná žádost o stanovení přechodné a místní úpravy provozu – nutno uvést údaje o žadateli, kontaktní údaje, účel žádosti, zdůvodnění žádosti (předepsaný formulář neexistuje)
  • Žádost Policie České republiky o písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Postup

  • Občan podá žádost o stanovení přechodné a místní úpravy provozu a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
  • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a stanoví přechodnou a místní úpravu provozu (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
  • Odbor dopravy a územního rozvoje v případě zamítnutí žádosti (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení) vyrozumí písemně žadatele

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7:30–12:00, 13:00–16:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu zajišťuje:

Marek Šebestík
6. poschodí – místnost č. 611
tel.: 236 044 169
e-mail: marek.sebestik@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie

Kongresová 1666/2, Praha 4

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)