2. 7. 2018

Žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace

Zpět

Co je potřeba

  • Žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
  • Situace dopravního řešení / návrhu dopravně inženýrského opatření

Postup

  • Občan podá žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace a další potřebné dokumenty na Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
  • Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy udělí souhlas či zamítne udělení souhlasu se zvláštním užíváním komunikace
  • Odbor dopravy a územního rozvoje použije žádost (odsouhlasenou či zamítnutou) jako podklad při rozhodování o povolení zvláštního užívání komunikace

Formuláře

Žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
http://urad.praha2.cz/file/dbk1/Zadost-o-souhlas-se-zvlastnim-uzivanim-komunikace.pdf

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Marek Šebestík
6. poschodí – místnost č. 611
tel.: 236 044 169
e-mail: marek.sebestik@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie
Kongresová 1666/2, Praha 4

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb