16. 6. 2018

Vydání parkovacího oprávnění v zónách placeného stání (Prospěšné)

Zpět

Co je potřeba

 • Sídlo nebo provozovna právnické osoby v zóně placeného stání v dané oblasti (doklad o sídle, provozovně či jiný doklad o vztahu k dané oblasti)
 • Vozidlo dodávkového typu, kombi, nebo jinak obdobně jednoznačně upravené
 • Vozidlo určené k přímému užívání pro veřejně prospěšné účely
 • Zřizovací listina, stanovy či jiný dokument, ze kterého jednoznačně vyplývá veřejně prospěšný charakter organizace
 • Údaje o vozidle
 • Kniha jízd (při opakované žádosti o vydání parkovacího oprávnění)
 • Uhrazení sníženého poplatku za stání vozidla

Postup

 • Občan na výdejně parkovacích oprávnění dle potřeby předloží:
  • doložení sídla nebo provozovny právnické osoby v zóně placeného stání
  • doložení veřejně prospěšného charakteru organizace
  • údaje o vozidle
  • knihu jízd (pouze při opakované žádosti)
 • Výdejna parkovacích oprávnění schválí žádost na základě předložených dokladů a vydá parkovací oprávnění
 • Výdejna parkovacích oprávnění zamítne žádost kvůli neposkytnutí požadovaných dokladů a vyžádá si jejich doplnění
 • Občan uhradí poplatek za stání vozidla v hotovosti či platební kartou na výdejně POP ÚMČ Praha 2, nebo bankovním převodem

Formuláře

Bez formulářů

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, výdejna parkovacích oprávnění
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – místnost č. 014

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7:30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:00

Z provozních důvodů bude poslední klient přijat k vyřízení 15 minut před koncem uvedené provozní doby.

tel.: 236 044 267236 044 371236 044 266
e-mail: zps@praha2.cz
www.praha2.cz

Online objednání a stav obsluhy

ON-LINE OBJEDNÁNÍ: https://webcall.kadlecelektro.cz/webcallv3/obj/index.php?id=118

STAV OBSLUHY KLIENTŮ: https://webcall.kadlecelektro.cz/webcallv3/mon/index.php?id=118

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Metodika vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání v hl. m. Praze