16. 6. 2018

Vydání parkovacího oprávnění v zónách placeného stání (Osvobozené)

Zpět

Co je potřeba

  • Disponovat elektromobilem či hybridním automobilem
  • Technický průkaz (velký)

Postup

  • Občan na výdejně parkovacích oprávnění Magistrátu hl. m. Prahy předloží technický průkaz (doložení, že se jedná o elektromobil)
  • Výdejna parkovacích oprávnění schválí žádost na základě předloženého dokladu a vydá parkovací oprávnění
  • Výdejna parkovacích oprávnění zamítne žádost kvůli neúplným údajům a vyžádá si jejich doplnění

Formuláře

Bez formulářů

Kontakt

Výdejna Magistrátu hl. m. Prahy
pouze po telefonické domluvě na čísle +420 236 004 354

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Metodika vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání v hl. m. Praze