Uzavření výpůjční smlouvy s TSK pro vyhrazené parkovací místo osoby tělesně postižené

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Žádost o uzavření smlouvy na vyhrazené parkovací místo pro osobu zdravotně postiženou
  • Situační plánek se zakresleným parkovacím místem
  • Fotokopie průkazu ZTP (obě strany)

Postup

  • Občan podá žádost o uzavření smlouvy na vyhrazené parkovací místo pro osobu zdravotně postiženou a další potřebné dokumenty na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy
  • Občan nehradí poplatek, jelikož osoby ZTP jsou při podání žádosti od jeho placení osvobozeny
  • Technická správa komunikací hl. m. Prahy schválí žádost a vydá povolení ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
  • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – obchodní oddělení

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel: 257 015 111

Další informace a úřední hodiny: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/kontakty/kontakt

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)