2. 7. 2018

Uzavření výpůjční smlouvy s TSK pro vyhrazené parkovací místo osoby tělesně postižené

Zpět

Co je potřeba

  • Žádost o uzavření smlouvy na vyhrazené parkovací místo pro osobu zdravotně postiženou
  • Situační plánek se zakresleným parkovacím místem
  • Fotokopie průkazu ZTP (obě strany)

Postup

  • Občan podá žádost o uzavření smlouvy na vyhrazené parkovací místo pro osobu zdravotně postiženou a další potřebné dokumenty na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy
  • Občan nehradí poplatek, jelikož osoby ZTP jsou při podání žádosti od jeho placení osvobozeny
  • Technická správa komunikací hl. m. Prahy schválí žádost a vydá povolení ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
  • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Žádost o uzavření smlouvy na vyhrazené parkovací místo pro osobu zdravotně postiženou
http://urad.praha2.cz/file/5es1/Zadost-o-parkovaci-misto-pro-ZTP.docx

Kontakt

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – obchodní oddělení
Řásnovka 770/8, Praha 1

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:00

www.tsk-praha.cz

Agendu vyhrazených parkovacích míst pro ZTP vyřizuje
Renáta Uibleinová, místnost č. 01
tel.: 257 015 153

 

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích