2. 7. 2018

Povolení užití komunikace vozidly bez schválené technické způsobilosti

Zpět

Co je potřeba

  • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (užití komunikace vozidly bez schválené technické způsobilosti)
  • Nákres obrysu vozidla, ve kterém jsou vyznačeny rozměry vozidla a umístění světlených zařízení nebo fotografie vozidla zepředu, zezadu a z boků
  • Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
  • Souhlas vlastníka pozemní komunikace (většinou Technická správa komunikací hl. m. Prahy)
  • Uhrazení správního poplatku za vydání rozhodnutí

Postup

  • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (užití komunikace vozidly bez schválené technické způsobilosti) a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
  • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a vydá povolení k užití komunikace vozidly bez schválené technické způsobilosti (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
  • Občan uhradí správní poplatek v hotovosti na odboru dopravy a územního rozvoje, nebo na pokladně ÚMČ Praha 2 v hotovosti či platební kartou
  • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (užití komunikace vozidly bez schválené technické způsobilosti)
http://urad.praha2.cz/file/s6c1/form-vozidla-2013.pdf

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Marek Šebestík
6. poschodí – místnost č. 611
tel.: 236 044 169
e-mail: marek.sebestik@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – oddělení oblastní správy pro MČ Praha 2
Rejskova 1052/1, Praha 2

Úřední hodiny:
st 8:00–12:00, 13:00–15:00

tel.: 257 015 826, 257 015 914
www.tsk-praha.cz

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích