2. 7. 2018

Povolení připojení k místní komunikaci

Zpět

Co je potřeba

 • Žádost o připojení k místní komunikaci
 • Situační plánek se zakreslením vjezdu, včetně chodníkového přejezdu a vyznačení rozhledových poměrů
 • Vyjádření Svodné komise Technické správy komunikací hl. m. Prahy (Řásnovka 8, Praha 1)
 • Souhlasné stanovisko vlastníka dotčené komunikace (HOM MHMP, nám. Franze Kafky 1, Praha 1)
 • Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, OSDP, Kongresová 2, Praha 4
 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí stavbou dotčeného objektu
 • Žádost Policie České republiky o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
 • Žádost Policie České republiky o písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Uhrazení správního poplatku za vydání rozhodnutí

Postup

 • Občan podá žádost o připojení k místní komunikaci a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
 • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a vydá povolení k připojení k místní komunikaci (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
 • Občan uhradí správní poplatek v hotovosti na odboru dopravy a územního rozvoje, nebo na pokladně ÚMČ Praha 2 v hotovosti či platební kartou
 • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Žádost o připojení k místní komunikaci
http://urad.praha2.cz/file/3Ri1/form-pripojeni-2015.pdf
Žádost Policie České republiky o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
http://urad.praha2.cz/file/dbk1/Zadost-o-souhlas-se-zvlastnim-uzivanim-komunikace.pdf
Žádost Policie České republiky o písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
http://urad.praha2.cz/file/cbk1/Zadost-o-pisemne-vyjadreni-k-navrhu.pdf

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Marek Šebestík
6. poschodí – místnost č. 611
tel.: 236 044 169
e-mail: marek.sebestik@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – oddělení oblastní správy pro MČ Praha 2
Rejskova 1052/1, Praha 2

www.tsk-praha.cz

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích