Výpis z rejstříku trestů

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Písemná žádost o vydání výpisu z rejstříku trestů (občan ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z rejstříku trestů vydán)
 • Občanský průkaz, rodné číslo a případně doklad o rodném příjmení
 • Výpis z evidence rejstříku trestů se musí týkat osoby, která o výpis žádá (případně lze výpis vydat zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci)
 • Uhrazení poplatku za vydání výpisu (100 Kč)

Postup

 • Občan předloží OP a sdělí rodné číslo na oddělení ověřování
 • Oddělení ověřování poskytne občanovi písemnou žádost ke kontrole a podpisu
 • Občan uhradí poplatek za vydání výpisu na oddělení ověřování (v hotovosti)
 • Oddělení ověřování vydá občanovi na počkání výpis

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení ověřování

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, hala v přízemí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení ověřování

Lucie Knyová, hala v přízemí
tel.: 236 044 372
e-mail: lucie.knyova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Mgr. Bc. Petra Vlachová, hala v přízemí
tel.: 236 044 210

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Jana Buchtová, hala v přízemí
tel.: 236 044 194
e-mal: jana.buchtova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Vladimíra Ivanková, hala v přízemí
tel.: 236 044 212
e-mal: vladimira.ivankova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Irena Tylová, hala v přízemí
tel.: 236 044 196
e-mal: irena.tylova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Marcela Dittrichová, informační kancelář Jaromírova 23, polední přestávka 12:00–13:00 hodin
tel.: 236 044 456
e-mail: marcela.dittrichova@praha2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)