Vidimace a legalizace

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby, v případě legalizace se musí občan dostavit osobně
  • Uhrazení poplatku (30 Kč za jednu stranu vidimace, 50 Kč za jeden podpis)

Postup

  • V případě legalizace občan předloží OP nebo cestovní doklad na oddělení ověřování a provede podpis na listině, případně uzná podpis za vlastní
  • V případě vidimace občan předloží listinu, kterou chce vidimovat
  • Oddělení ověřování provede záznam o vidimaci nebo legalizaci v ověřovací knize
  • Občan uhradí poplatek za vydání výpisu na oddělení ověřování (v hotovosti)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení ověřování

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, hala v přízemí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení ověřování

Lucie Knyová, hala v přízemí
tel.: 236 044 372
e-mail: lucie.knyova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Mgr. Bc. Petra Vlachová, hala v přízemí
tel.: 236 044 210

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Jana Buchtová, hala v přízemí
tel.: 236 044 194
e-mal: jana.buchtova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Vladimíra Ivanková, hala v přízemí
tel.: 236 044 212
e-mal: vladimira.ivankova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Irena Tylová, hala v přízemí
tel.: 236 044 196
e-mal: irena.tylova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Marcela Dittrichová, informační kancelář Jaromírova 23, polední přestávka 12:00–13:00 hodin
tel.: 236 044 456
e-mail: marcela.dittrichova@praha2.cz

Související události

Autorizovaná konverze dokumentů