Datová schránka

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Občanský průkaz (k žádosti o zřízení datové schránky)
 • Občanský průkaz oprávněné osoby k datové schránce (k žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových)
 • Občanský průkaz oprávněné osoby k datové schránce (k dalším úkonům)
 • Za zřízení datové schránky se nehradí žádný poplatek

Mezi další úkony patří:

 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 • Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby datová schránka plnila/neplnila funkci OVM

Postup

 • Občan předloží OP na oddělení ověřování
 • Oddělení ověřování provede požadovaný úkon (zřízení datové schránky se provede do tří dnů, zneplatnění přístupových údajů se provede okamžitě)
 • Občan uhradí poplatek za provedený úkon v hotovosti na oddělení ověřování (pokud je daný úkon zpoplatněn)
 • Ministerstvo vnitra zašle občanovi přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou (v případě zřízení datové schránky)
 • Ministerstvo vnitra zašle občanovi e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů (v případě zneplatnění přístupových údajů)

Konverze z elektronické do listinné podoby

 • Občan předloží elektronické dokumenty ke konverzi (a případně také potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště) na oddělení ověřování
 • Oddělení ověřování konvertuje elektronické dokumenty do listinné podoby a předá je občanovi
 • Občan uhradí poplatek za konverzi elektronických dokumentů na oddělení ověřování (v hotovosti)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení ověřování

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, hala v přízemí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení ověřování

Lucie Knyová, hala v přízemí
tel.: 236 044 372
e-mail: lucie.knyova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Mgr. Bc. Petra Vlachová, hala v přízemí
tel.: 236 044 210

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Jana Buchtová, hala v přízemí
tel.: 236 044 194
e-mal: jana.buchtova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Vladimíra Ivanková, hala v přízemí
tel.: 236 044 212
e-mal: vladimira.ivankova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Irena Tylová, hala v přízemí
tel.: 236 044 196
e-mal: irena.tylova@praha2.cz

Ověřování podpisů a kopií, Czech POINT

Marcela Dittrichová, informační kancelář Jaromírova 23, polední přestávka 12:00–13:00 hodin
tel.: 236 044 456
e-mail: marcela.dittrichova@praha2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)