Souhlas vlastníka nemovitosti MČ Praha 2 se stavebními úpravami

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti MČ Praha 2 se stavebními úpravami
  • Projektová dokumentace

Postup

  • Občan předloží žádost o souhlas a projektovou dokumentaci na odboru majetku a investic nebo centrální podatelně
  • Odbor majetku a investic posoudí žádost a v případě schválení vydá souhlas se stavebními úpravami (do 30 dnů od doložení všech potřebných podkladů)
  • Občan poté dle druhu stavebních úprav buď ohlásí stavbu nebo zažádá o stavební povolení na odboru výstavby ÚMČ Praha 2

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu souhlasu se stavebními úpravami vyřizuje

Ing. Lenka Vondrová
tel.: 236 044 133
e-mail: lenka.vondrova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)