Pronájem pozemků pod dříve prodanými domy

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Vlastnictví domu nad neodkoupeným pozemkem

Postup

  • MČ Praha 2 stanoví výši nájemného za pozemky pod dříve prodanými domy a vlastníkům domů předloží smlouvu o pronájmu pozemků
  • Vlastník domu uzavře s MČ Praha 2 smlouvu o pronájmu pozemků a pravidelně platí nájemné
  • Pokud vlastník domu nepřistoupí na výši nájemného, může MČ Praha 2 využít pozemky jiným způsobem. Jestliže to nelze a vlastník domu není ochoten k domluvě, situaci dále řeší soud

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení správy a ekonomiky majetku

náměstí Míru 20, Praha 2
hlavní budova, 4. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7:30–12:00, 13:00–16:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu pronájmu pozemků pod prodanými domy zajišťuje

Bc. Veronika Benešová, 4. poschodí-místnost č. 416
tel. 236 044 298
e-mail: veronika.benesova@praha2.cz.

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)