Pronájem nebytových prostor

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Formulář nabídky na pronájem nebytového prostoru
 • Živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku
 • Popis účelu nájmu, který bude v nebytových prostorách realizován
 • Příslušná registrace
 • Doklad o pověření osoby jednat jménem organizace
 • Ceník poskytovaných služeb (je-li relevantní)
 • Reference

Postup

 • Občan si vybere nebytový prostor k pronájmu z prostor zveřejněných ÚMČ Praha 2 a zúčastní se jeho prohlídky
 • Občan doručí formulář nabídky a další potřebné dokumenty v zalepené obálce na centrální podatelnu
 • Majetková komise posoudí takto předloženou nabídku a žádost postoupí k rozhodnutí RMČ
 • RMČ projedná návrh majetkové a odborné komise a s konečnou platností rozhodne o nájemci příslušných nebytových prostor, výši nájmu a době pronájmu

Podání žádosti v případě obecního zájmu

 • Občan podává žádost standarním způsobem na centrální podatelně (s upozorněním, že současně žádá některou z odborných komisí o vyslovení obecního zájmu) a současně doručí žádost i příslušné komisi včetně stanov
 • Majetková komise vyčká na stanovisko příslušné odborné komise
 • Odborná komise posoudí úplnost podané žádosti a stanoví, zda se jedná o organizaci neziskovou, částečně ziskovou nebo ziskovou a na základě těchto informací doporučí nebo nedoporučí RMČ vyslovení obecního zájmu a navrhne výši nájemného
 • Majetková komise takto projednanou žádost předloží k rozhodnutí RMČ
 • RMČ projedná návrh majetkové a odborné komise a s konečnou platností rozhodne o nájemci příslušných nebytových prostor, výši nájmu a době pronájmu

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení správy a ekonomiky majetku

náměstí Míru 20, Praha 2
hlavní budova, 4. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu nebytových prostor, agendu SVJ a splátkové dohody vyřizuje

Radmila Křečková, 4. poschodí – místnost č. 416
tel.: 236 044 105
e-mail: radmila.kreckova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)