Prodej nebytových prostor

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o pověření osoby jednat jménem organizace
 • Přihláška do aukce
 • Popis projektu, který bude v nebytových prostorách realizován
 • Zúčastnit se prohlídky předmětu aukce (zastoupení je možné)
 • Složení aukční jistoty
 • Registrace na registrační listině

Postup

 • ÚMČ Praha 2 uveřejní aukční vyhlášku na úřední desce (na vývěsce městské části i v elektronické podobě na webových stránkách www.praha2.cz)
 • Zájemce absolvuje prohlídku předmětu aukce (v termínu stanoveném aukční vyhláškou)
 • Zájemce předloží vyplněnou přihlášku do aukce a další požadované dokumenty, a také složí aukční jistotu (v termínu stanoveném aukční vyhláškou)
 • Zájemce se v den konání aukce identifikuje a zaregistruje na registrační listině
 • Aukce začíná licitováním a je ukončena na nejvyšší nabídnuté ceně
 • Vítězný účastník musí uzavřít kupní smlouvu (do 30 dnů ode dne vyrozumění o výsledku aukce)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení správy a ekonomiky majetku

náměstí Míru 20, Praha 2
hlavní budova, 4. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení prodeje bytového fondu

Ing. Petra Vágnerová, 4. poschodí – místnost č. 422
tel.:236 044 370
e-mail: petra.vagnerova@praha2.cz

Agendu prodeje nebytových prostor vyřizuje

Gabriela Klimperová, 5. poschodí – místnost č. 526
tel.: 236 044 355
e-mail: gabriela.klimperova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)